Projekthantering för hela verksamheten.

Funktioner

Anpassade efter din verksamhet, med alla hjälpmedel du kan tänkas behöva online.

Funktioner

Leverantörsreskontra

Tack vare Controlery får du digitaliserad skanning av leverantörsfakturor, alltid kopplade till rätt projekt. Ett smidigt, enkelt och tydligt attestflöde – som går hand i hand med mejlpåminnelser till respektive attestant inklusive bild på leverantörsfakturan – ingår också. Dessutom läser systemet in filer direkt från banken, återläser alla leverantörsbetalningar samt ger översyn över alla ohanterade leverantörsfakturor med en logisk dashboard. Vad väntar du på? Minska hanteringen för företagets ekonomiavdelning du med!

Anläggningsregister

Minska tiden du behöver lägga på administration genom att låta Controlerys anläggningsregister skriva av restvärdet per automatik. Du får naturligtvis även en överblick över restvärdet av anläggningstillgångarna.

SVA – Pågående arbeten

Det hjälper Controlery dig med. SVA-funktionen mäter hur mycket av projektet som är klart, i förhållande till budgetens kostnader. Därefter bokförs intäkterna gentemot mätresultaten. Förenkla inventeringen av pågående arbeten redan idag!

Löneprogram

Controlerys löneprogram är direktanslutet till tidrapporteringen, tillhandahåller personalliggare samt hanterar utlägg på ett modernt och digitalt sätt. På så vis underlättas hela lönehanteringen. Så att du får mer tid över till annat.

Anbudshantering

Med Controlerys anbudshantering kan du förenkla och strukturera arbetsprocessen genom att ge leverantörerna egen inloggning till ditt Controlery. På så sätt kan de ta del av anbudsunderlagen och historiken för all skickad och mottagen dokumentation.

När de vill och var de vill.

Budget kalkyl

Förenkla budgetarbetet med inlästa kalkyler eller lägg in dina kostnader manuellt. Ta kontroll över budgeten på detaljnivå och upptäck eventuella avvikelser. Justera budgetprognosen efter verkligheten under projektets gång och få en tydlig överblick över resultatet i realtid.

En byggkalkyl av byggare, för byggare.

ÄTA

Ute på bygget eller inne på kontoret – med Controlerys ÄTA-hantering kan du ta hand om teamets ÄTA-arbeten var som helst. Alla ÄTA-arbeten dokumenteras och skickas för godkännande till kund för att kunna debiteras omgående, så att inga oväntade överraskningar dyker upp. Dessutom får du tydlig överblick över samtliga ÄTA-arbeten under projektets lopp och har alltid en klar status vy.

Egenkontroll

Med Controlerys standardiserade checklistor för egenkontroller är processen mer lättarbetad än någonsin. Du kan du få skräddarsydda checklistor, anpassade efter ett specifikt projekt. Dessutom har du en tydlig vy över samtlig dokumentation för varje projekt samt har möjlighet att lägga in bilder och ritningar i den.

Tidsrapportering

Arbeta utifrån din planerade kalkyl dagsvis, veckovis eller för hela projektet. Controlery registrerar inarbetad tid, utlägg och ÄTA-arbeten, som automatiskt läggs in på respektive projekt. All hantering av tidrapportering sker smidigt via appen och synkroniseras med lönesystemet.

Dokumenthantering

Dela och spara alla dokument, bilder och ritningar till varje enskilt projekt. Dessutom kan du dela all dokumentation med både kunder och underleverantörer – så att samtliga aktörer i projektet har tillgång till dokumenthanteringen.

Huvudbok

Med Controlery får du en tydlig blick över affärerna och kan dessutom enkelt sortera dem på valfritt sätt. Utforma huvudbokens kontoplan och dimensioner efter just ditt företags behov. Controlerys system sköter även periodiseringarna av de leverantörsfakturor som behöver delas upp. Kort sagt – det är den enda huvudboksfunktion ditt bolag behöver.

Kundreskontra

Med Controlery får du ett logiskt och enkelt faktureringsflöde allteftersom projekten blir klara – med smidiga möjligheter för delfakturering och automatiska flöden av hela reskontrahanteringen. Minskat administrativt arbete är en uppskattad bonus. Dessutom får du kontinuerligt påminnelser och förslag gällande räntefakturering. Filinläsning av kundbetalningar, direkt från banken, uppdateras också automatiskt i Controlerys reskontrahantering.

CRM

Överskådligt och tydligt stöd för försäljningsprocessen som även ger dig en översikt över dina offerter.

Ta kontroll nu!

Bli kontaktad

Vi hör av oss så snabbt vi kan

Obligatoriskt