Tidrapportering

Tidrapportering

Anpassa tidrapporteringen på bygget – efter varje projekts specifika villkor!

Tidsrapportering

Arbeta utifrån din planerade kalkyl dagsvis, veckovis eller för hela projektet. Controlery registrerar inarbetad tid, utlägg och ÄTA-arbeten, som automatiskt läggs in på respektive projekt. All hantering av tidrapportering sker smidigt via appen och synkroniseras med lönesystemet.

Hej lönsamhet!